Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X

II SA/Gl 485/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w zakresie wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/GI 485/09

II SA/Gl 988/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 988/08

II SA/Gl 170/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zajęcia nieruchomości w kwestii wniosku Wojewody [...] o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 170/11

II SA/Gl 760/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę w kwestii wniosku strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 760/09

IV SA/Gl 1129/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-08-19

Skarga M. C. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie prawa do zasiłku dla bezrobotnych w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 271/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego

IV SA/Gl 210/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nienależnego świadczenia

IV SA/Gl 1160/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-05-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 707/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie należności przedemerytalnych w kwestii wniosku skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku odmówić sporządzenia uzasadnienia

II SA/Gl 1002/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-01-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na skutek wniosku Wojewody [...] o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach
1   Następne >   +2   4