Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Bd 708/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-05-19

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2003 r. postanowił odmówić sporządzenia uzasadnienia.

I SA/Bd 525/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-02-02

Wniosek w przedmiocie podatku rolnego za 2008r.

I SA/Bd 945/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-05-18

Wniosek w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

I SA/Bd 1000/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-02-11

Wniosek w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego

I SA/Bd 946/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-05-18

Wniosek w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

I SA/Bd 515/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-01-16

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r.

I SA/Bd 710/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-02-22

Wniosek w przedmiocie podatku od spadków i darowizn

I SA/Bd 768/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-01-21

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2009 r.

I SA/Bd 251/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-10-11

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia opłaty uzdrowiskowej

I SAB/Bd 7/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-07-24

Wniosek w przedmiocie niewydania dokumentów z akt sprawy
1   Następne >   2