Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 1120/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-16

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

I SA/Wa 1119/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-16

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

I SA/Wa 17/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-18

Wniosek w przedmiocie zasiłku rodzinnego

I SA/Wa 2422/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-24

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

I SA/Wa 1688/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-29

Wniosek w przedmiocie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

I SA/Wa 2423/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-24

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

I SA/Wa 2425/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-20

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

I SA/Wa 1426/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-16

Wniosek w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty nienależnie pobranych świadczeń

I SA/Wa 1893/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-14

Wniosek w przedmiocie zwrotu wypłaconych należności w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego
1   Następne >   2