Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Gl 169/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego w kwestii wniosku skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 670/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku rodzinnego