Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Gl 392/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu wydatków za pobyt w domu pomocy społecznej w zakresie wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 803/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-06-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Gl 432/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych w kwestii wniosku strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku