Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 2222/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-05

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 535/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-12

Wniosek w przedmiocie odmowy skierowania do domu pomocy społecznej