Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 2119/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-08

Wniosek w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

I SA/Wa 2118/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-08

Wniosek w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

I SA/Wa 1120/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-16

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

I SA/Wa 1119/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-16

Wniosek w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

I SA/Wa 235/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-26

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego

I SA/Wa 17/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-18

Wniosek w przedmiocie zasiłku rodzinnego

VIII SA/Wa 345/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 2345/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-23

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego
1   Następne >   +2   6