Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

IV SA/Wa 2252/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-06

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy i wydalenia

IV SA/Wa 759/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-25

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy

IV SA/Wa 973/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-19

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy

IV SA/Wa 60/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy