Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Wa 2093/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-10

Skarga M. C. na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej w przedmiocie odmowy wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wniosku M. C. o sporządzenie uzasadnienia wyroku