Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Wa 1429/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-14

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy