Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Wr 101/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-27

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Łd 712/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-26

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2012

II FZ 728/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie odmowy sporządzenia uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. , nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

II SA/Wa 1158/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w drodze wyjątku

III SA/Gd 769/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Sz 681/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-12-31

Wniosek w przedmiocie przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

IV SA/Gl 325/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Sz 530/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-10-22

Wniosek w przedmiocie nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 2437/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-23

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Gd 1093/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-11-04

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu przychodów z kapitałów pieniężnych za 2010 rok
1   Następne >   +2   +5   +10   38