Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SA/Wa 687/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-26

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 2377/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-22

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 713/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-22

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VII SA/Wa 2400/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-30

Skarga P. S. i P. S. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Rz 1201/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-06-05

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 754/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Sz 1004/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-02-27

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wykonania obowiązku

II SA/Wr 26/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-04-12

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

II SA/Ol 471/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-02-05

Wniosek w przedmiocie zamurowania otworów w ścianie budynku
1   Następne >   +2   4