Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

VI SA/Wa 1073/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-12

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II SA/Sz 771/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-01-10

Wniosek w przedmiocie zgody na lokalizację obiektu w pasie drogowym

III SA/Kr 1491/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-25

Wniosek w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty należności pieniężnej

III SA/Kr 234/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy rejestracji pojazdu

II SA/Ol 610/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-10-30

Wniosek w przedmiocie zwrotu koniecznych wydatków za usunięcie i dozór pojazdu

II SA/Go 689/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-11-19

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

III SA/Lu 798/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-07-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym w zakresie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Lublinie , sygn. akt III SA/Lu 798/12,

VI SA/Wa 2115/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-02

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia

VI SA/Wa 2345/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-02

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia

III SA/Po 985/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie cofnięcia uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów
1   Następne >   2