Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II GZ 181/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w G. w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w R. nr ... w przedmiocie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej

VI SA/Wa 2284/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-02

Wniosek w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży

III SA/Gl 1883/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie gier losowych (cofnięcia rejestracji automatu do gier) w kwestii wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

III SA/Gd 253/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w G. w przedmiocie zmiany decyzji w zakresie miejsca urządzania gier