Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

IV SA/Wr 40/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy udostępnienia danych osobowych poza udostępnionymi

III SA/Lu 326/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody L. w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego w zakresie wniosku W. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych

IV SA/Wr 121/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-12-03

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na postanowienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

III SA/Lu 325/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody L. w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego w zakresie wniosku B. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych

II SA/Bd 212/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-02-11

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego