Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Gl 485/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w zakresie wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/GI 485/09

II SA/Gl 988/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 988/08

III SA/Lu 467/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sprostowania oczywistych błędów pisarskich w akcie zgonu, w zakresie wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II OZ 1069/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie odmowy sporządzenia uzasadnienia wyroku WSA w Łodzi sygn. akt III SA/Łd 439/06 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Ł. z dnia [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Bd 663/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-01-21

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II SA/Bd 43/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-05-31

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II SA/Sz 16/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-06-11

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie wymeldowania

IV SA/Wa 1738/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-03

Wniosek w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

IV SA/Wr 40/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy udostępnienia danych osobowych poza udostępnionymi
1   Następne >   +2   5