Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Gl 485/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w zakresie wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/GI 485/09

II SA/Gl 988/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 988/08

II SA/Gl 145/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w zakresie wniosku M. S. o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/GL 145/08

II SA/Gl 634/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania w zakresie wniosku pełnomocnika skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/GI 634/11