Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Sz 530/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-10-22

Wniosek w przedmiocie nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 2437/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-23

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 2096/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-07

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1055/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-14

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

II SA/Łd 573/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-31

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie opłaty adiacenckiej

I SA/Wa 2318/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-14

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I SA/Wa 2415/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-18

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Ol 1395/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-03-05

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 1474/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-12

Wniosek w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SA/Wa 1477/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-12

Wniosek w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty
1   Następne >   2