Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

IV SA/Po 479/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

IV SA/Po 1052/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-09-03

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

III SA/Po 732/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.