Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Po 100/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-06-17

Wniosek w przedmiocie odmowy odroczenia terminu zapłaty zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r.

I SA/Po 663/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-11-22

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług

III SA/Po 36/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-06-01

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn

III SA/Po 478/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej dotyczącej stwierdzenia nadpłaty z tytułu opłaty skarbowej

III SA/Po 623/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej dotyczącej stwierdzenia nadpłaty z tytułu opłaty skarbowej

I SA/Po 264/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od marca 2007 r. do listopada 2007 r.

I SA/Po 588/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-12-21

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r.

I SA/Po 605/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-11-30

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści

I SA/Po 265/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące styczeń, luty i od kwietnia do października 2008r.