Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FZ 728/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie odmowy sporządzenia uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. , nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

I SA/Gd 1093/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-11-04

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu przychodów z kapitałów pieniężnych za 2010 rok

III SA/Wa 1246/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-06

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Wa 1247/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-06

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Po 609/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w P. z dnia[...] marca 2013 r., nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego

I SA/Wr 28/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-29

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003r.

I SA/Gd 1419/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-04-22

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej postnawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia

I SA/Go 308/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r.

I SA/Go 1026/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-06-25

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów usług za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2006 r.

I SA/Go 1000/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-02-05

Wniosek w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego
1   Następne >   +2   +5   7