Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Po 31/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-01

Wniosek w przedmiocie uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za 2008 rok

I SA/Po 32/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-01

Wniosek w przedmiocie uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za 2009 rok

III SA/Po 199/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-06-08

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu podatku akcyzowego;

I SA/Po 31/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-11-21

Wniosek w przedmiocie uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za 2008 rok

I SA/Po 32/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-11-21

Wniosek w przedmiocie uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za 2009 rok

I SAB/Po 5/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-04-27

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji