Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

IV SA/Wa 1520/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-08

Wniosek w przedmiocie odmowy dokonania zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków

III SA/Kr 1705/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-07-17

Sprawa ze skargi J. K., E. K. na decyzje Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków

II SA/Wr 358/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-25

Wniosek w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania administracyjnego w sprawie rozgraniczenia nieruchomości

IV SA/Wa 1293/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-05

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Rz 288/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-08-23

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy