Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Wa 950/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-15

Wniosek w przedmiocie ustalenia dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku

IV SA/Wa 63/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-27

Wniosek w przedmiocie zobowiązania do oddania odpadów

II SA/Rz 1020/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-02-27

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II SA/Bd 1166/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-02-20

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na usunięcie drzew