Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Gl 644/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 644/12

II SA/Bd 306/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Kr 881/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy

II SA/Bd 445/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zmiany zagospodarowania terenu

II SA/Łd 290/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-09-20

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia od postanowienia odmawiającego wznowienia postępowania w sprawie dotyczącej warunków zabudowy

II SA/Wr 511/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-06-19

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę zespołu dwóch budynków usługowo

II SA/Po 831/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-12-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy