Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SAB/Kr 204/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-01-12

Sprawa ze skargi M.D. i A.D. na przewlekłe prowadzenie przez Burmistrza D. postępowania znak [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy