Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

IV SA/Wa 703/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-04

Wniosek w przedmiocie określenia opłaty sankcyjnej

IV SA/Wa 4/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-24

Skarga H. K. na decyzję SKO w C. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji wniosku H. K. o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Warszawie z 22 kwietnia 2013 r.

II OZ 296/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Bydgoszczy , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przekazania gruntów nieleśnych i lasów z zasobu Państwowego Funduszu Ziemi do Lasów Państwowych oraz przejęcie z Lasów Państwowych użytków rolnyc...

IV SA/Wa 1875/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-18

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Rz 1040/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-07-24

Wniosek w przedmiocie zmiany regulaminu [...] Oddziału Społecznej Straży Rybackiej

II SA/Rz 1039/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-07-24

Wniosek w przedmiocie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej i uchwalenia regulaminu tej Straży