Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I SA/Wa 940/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-28

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 1528/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-30

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za grunt

I SA/Wa 2404/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-26

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 2404/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-04

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

II SAB/Op 22/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-11-18

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie odszkodowania za przejęcie nieruchomości

I SA/Wa 1152/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-19

Wniosek w przedmiocie uchylenia postanowienia i odmowy udzielenia wyjaśnień

I SA/Wa 2063/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-04

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 468/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 2063/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-16

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II SA/Gl 906/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w kwestii wniosku uczestnika postępowania Spółdzielni Mieszkaniowej 'A' w Z. o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 906/12
1   Następne >   2