Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Gl 170/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zajęcia nieruchomości w kwestii wniosku Wojewody [...] o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 170/11

II SA/Gl 847/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania na skutek wniosku uczestnika postępowania Kółka Rolniczego w B. o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/GI 847/09

II SA/Gl 906/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w kwestii wniosku uczestnika postępowania Spółdzielni Mieszkaniowej 'A' w Z. o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 906/12

II SA/Gl 807/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w zakresie wniosku pełnomocnika Gminy T. o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/GI 807/15

II SA/Gl 698/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-10-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie sprostowania decyzji w sprawie dotyczącej zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w zakresie wniosku pełnomocnika organu o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/GI 698/14

II SA/Gl 70/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości w kwestii wniosku pełnomocnika Wojewody [...] o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/GI 70/16

II SA/Gl 627/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość w zakresie wniosku skarżących o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach