Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Sz 713/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-11-29

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Go 160/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-03-28

Wniosek w przedmiocie odmowy wypłaty równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego

III SA/Kr 1324/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-05-23

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

III SA/Kr 1324/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-05-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

IV SA/Gl 1548/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii wniosku skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Wr 506/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-12-06

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

II SA/Wa 1159/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-30

Wniosek w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego, uiszczenia należnych opłat i odszkodowania

II SA/Wa 1108/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-15

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o wypłacie odprawy mieszkaniowej

II SA/Wa 1108/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-23

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o wypłacie odprawy mieszkaniowej

II SA/Sz 366/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-10-14

Wniosek w przedmiocie wyłączenia sędziego WSA Katarzyny Grzegorczyk