Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

IV SA/Wa 228/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-06

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 875/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...], w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 942/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-29

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

II SA/Kr 492/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa po wznowieniu postępowania