Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

I SA/Sz 550/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-04-12

Wniosek w przedmiocie określenia kwoty podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług

I SA/Sz 550/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-01-31

Wniosek w przedmiocie określenia kwoty podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług

III SA/Lu 776/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty cła podlegającej retrospektywnemu zaksięgowaniu

III SA/Lu 19/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-09-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku

III SA/Lu 860/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty cła podlegającej retrospektywnemu zaksięgowaniu

III SA/Lu 541/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie określenia kwoty cła podlegającej retrospektywnemu zaksięgowaniu