Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

II SA/Wa 2168/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-15

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

II SA/Wa 934/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-14

Wniosek w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej

II SA/Op 121/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy zatwierdzenia regulaminu strzelnicy na skutek wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II OZ 606/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji nr PAIIb-1285/633/12 w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej