Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 101/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-27

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Gd 769/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej

IV SA/Gl 325/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Op 237/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-11-04

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Wr 481/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy finansowej w formie zasiłku stałego

I SA/Wa 2345/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-23

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

IV SA/Gl 686/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Ke 601/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-03-28

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego we wznowionym postępowaniu

IV SA/Wr 597/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J.G. w przedmiocie zmiany decyzji przyznającej nieodpłatne usługi opiekuńcze i ustalenia odpłatności w wysokości 100 % pełnego kosztu usługi opiekuńczej
1   Następne >   +2   +5   7