Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA/Wa 1013/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-09

Wniosek w przedmiocie odmowy przedłużenia zezwolenia na pracę cudzoziemca

II SA/Ke 538/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych

III SA/Lu 542/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

IV SA/Wr 210/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-15

Wniosek w przedmiocie obowiązku zwrotu kosztów szkolenia z Funduszu Pracy

II SA/Ke 513/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego

II SA/Wa 825/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-09

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

IV SA/Wr 108/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-07-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych

IV SA/Gl 1129/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-08-19

Skarga M. C. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie prawa do zasiłku dla bezrobotnych w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Wa 1547/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-16

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania odwoławczego

IV SA/Wr 473/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-01-08

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia
1   Następne >   +2   +5   7