Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

IV SA/Gl 1129/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-08-19

Skarga M. C. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie prawa do zasiłku dla bezrobotnych w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Gl 271/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego

IV SA/Gl 1160/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-05-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Bk 255/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-08-08

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

IV SAB/Wr 24/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Urzędu Pracy we W. w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną i odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne

IV SA/Wr 144/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-06-24

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie utraty statusu osoby bezrobotnej

IV SA/Wr 264/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-17

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji o uznaniu za osobę bezrobotną i przyznaniu prawa do zasiłku oraz utracie statusu osoby bezrobotnej oraz odmowy uznania za osobę bezrobotną

IV SA/Wr 236/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści

II SA/Wa 1749/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-29

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji orzekającej o utracie statusu osoby bezrobotnej