Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA/Ke 538/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych

III SA/Lu 542/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

IV SA/Wr 210/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-15

Wniosek w przedmiocie obowiązku zwrotu kosztów szkolenia z Funduszu Pracy

II SA/Ke 513/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pieniężnego

IV SA/Wr 108/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-07-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych

IV SA/Gl 1129/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-08-19

Skarga M. C. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie prawa do zasiłku dla bezrobotnych w kwestii wniosku skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SA/Wr 473/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-01-08

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II SA/Ol 876/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie statusu bezrobotnego

II SA/Rz 455/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-10-08

Wniosek w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

III SA/Gd 1013/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-05-30

Wniosek w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki
1   Następne >   +2   6