Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II OZ 278/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego

II SA/Sz 164/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-05-10

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pieniężnego z tytułu zadośćuczynienia rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych

II SA/Łd 1256/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-02-26

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego

II SA/Sz 823/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-01-29

Wniosek w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

II SA/Ol 816/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-12-04

Wniosek w przedmiocie rozszerzenia uprawnień kombatanckich