Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Kr 1324/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-05-23

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

III SA/Kr 1324/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-05-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

II SA/Rz 1040/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-07-24

Wniosek w przedmiocie zmiany regulaminu [...] Oddziału Społecznej Straży Rybackiej

I SA/Gl 860/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-11-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Zabrze w przedmiocie sprawy budżetowej jednostek samorządu terytorialnego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżących o sporządzenie uzasadnienia wyroku , wydanego w niniejszej sprawie,

II SA/Rz 1039/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-07-24

Wniosek w przedmiocie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej i uchwalenia regulaminu tej Straży