Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Bk 649/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-01-20

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Wa 1510/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-20

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie obsadzenia mandatu radnego

III SA/Lu 349/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-01-11

Sprawa ze skargi Gminy Konopnica na zarządzenie zastępcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w zakresie wniosku radcy prawnego J. P. o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem

III SA/Wr 140/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-04-20

Skarga G G na zarządzenie zastępcze W D w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego R M w G, wniosku skarżącego o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia postanowienia WSA we Wrocławiu (sygn. akt III SA/Wr 140/0

IV SA/Po 93/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-07-08

Wniosek w przedmiocie inwestycji lokalnych

II SA/Gl 1002/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-01-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na skutek wniosku Wojewody [...] o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach

III SA/Wr 661/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie regulaminu określającego zasady ustalania wysokości na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

II SA/Po 828/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-07

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

IV SA/Gl 492/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-10-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie szkół i placówek oświatowo

II SA/Sz 1391/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-02-10

Wniosek w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego
1   Następne >   2