Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Op 521/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-02-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Opolskiego w przedmiocie zwrotu podania w sprawie wydania nieruchomości na skutek wniosku skarżącego i o sporządzenie odpisu zapadłego w sprawie wyroku odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.

II SA/Rz 877/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-03-22

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia