Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Po 93/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-07-08

Wniosek w przedmiocie inwestycji lokalnych

II SA/Op 521/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-02-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Opolskiego w przedmiocie zwrotu podania w sprawie wydania nieruchomości na skutek wniosku skarżącego i o sporządzenie odpisu zapadłego w sprawie wyroku odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku.