Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SA/Łd 380/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-02-19

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia informacji

II SAB/Ke 16/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-05-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Gl 73/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-09-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału w K. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie informacji publicznej w kwestii wniosku strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SAB/Lu 577/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-11-27

Sprawa ze skargi na bezczynność P. D. Spółki Akcyjnej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej