Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GZ 139/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-04

Zażalenie na postanowienie WSA w G. w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr [...] w przedmiocie umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

I SA/Sz 142/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-10-28

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek

V SA/Wa 2719/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-26

Wniosek w przedmiocie odmowy wstrzymania postępowania egzekucyjnego

I SA/Gl 598/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej w kwestii wniosku strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku

I SA/Gl 860/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-11-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Zabrze w przedmiocie sprawy budżetowej jednostek samorządu terytorialnego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżących o sporządzenie uzasadnienia wyroku , wydanego w niniejszej sprawie,

I SA/Bd 53/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-04-17

Wniosek w przedmiocie odmowy uznania zarzutu

I SA/Gl 329/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-01-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie egzekucji należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku