Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

III SA/Łd 712/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-26

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2012

V SA/Wa 1812/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy umorzenia należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

I SA/Rz 987/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-03-19

Wniosek w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na 2011 r.

I SA/Ol 124/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-05-16

Wniosek w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2011

V SA/Wa 2261/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-08

Wniosek w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności na zalesianie gruntów rolnych

III SA/Łd 713/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-26

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na rok ...

III SA/Wr 459/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-03

Skarga A. J. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. w przedmiocie odmowy przyznania płatności rolnośrodowiskowych za rok 2009 dla J.G. wniosku pełnomocnika skarżącej z dnia [...] r., o sporządzenie uzasadnienia wyroku,

III SA/Po 494/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2011

II GZ 558/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-10

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr [...] w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
1   Następne >   2