Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

VIII SA/Wa 584/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-11

Wniosek w przedmiocie przyznania płatności rolnośrodowiskowej w pomniejszonej wysokości za 2014 r.

I SA/Ol 773/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania płatności rolnośrodowiskowej w pomniejszonej wysokości na rok 2014

III SA/Wr 932/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-04-04

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Lu 592/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-01-20

Sprawa ze skargi Stowarzyszenia 'O. ' z siedzibą w K. na akt Inne w przedmiocie odmowy przyznania pomocy na realizację projektu w zakresie wniosku Stowarzyszenia 'O. ' z siedzibą w K. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia

III SA/Po 378/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-08-30

Sprawa ze skargi T na orzeczenie Zarządu Województwa w przedmiocie negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie w ramach [...] Regionalnego Programu Operacyjnego

II GZ 431/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-12

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2012 r. ...

I SA/Gd 572/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-12-27

Sprawa ze skargi 'A' na informację Zarządu Województwa w przedmiocie nieuwzględnienia protestu od wyników oceny projektu