Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

III SA/Po 368/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-09-01

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie wstrzymania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego

III SA/Po 494/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. w przedmiocie przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2011

III SA/Po 1928/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania za lata 2004

III SA/Po 378/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-08-30

Sprawa ze skargi T na orzeczenie Zarządu Województwa w przedmiocie negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie w ramach [...] Regionalnego Programu Operacyjnego