Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X

II SA/Op 453/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-12-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie kary pieniężnej za nieterminowe przekazanie zbiorczego zestawienia danych o odpadach

II SA/Op 61/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

II SA/Op 5/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-03-25

Sprawa ze skargi A Spółka z o.o. w O. na zarządzenie pokontrolne [...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w O. w przedmiocie usuwania składników niebezpiecznych, materiałów i części składowych

II SA/Op 318/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-10-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie odmowy stwierdzenia składowania odpadów i odmowy zobowiązania do usunięcia odpadów

II SA/Op 364/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-12-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Op 117/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-05-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w przedmiocie stawek opłat za odbieranie odpadów

II SA/Op 149/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów

II SA/Op 144/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-06-25

Sprawa ze skargi E. Ś. na zarządzenie Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu w przedmiocie zobowiązania do poinformowania o działaniach podjętych w celu usunięcia odpadów

II SA/Op 551/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Opolskiego w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wykonania 'Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012

II SA/Op 202/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-07-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach w przedmiocie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
1   Następne >   3