Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

IV SA/Po 519/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-09-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Jarocinie w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jarocin,