Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 905/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-12-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Odprowadzania Ścieków Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z o.o.

II OSK 815/07 - Wyrok NSA z 2007-09-13

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta L. w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

II SA/Ke 581/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-08-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Samborzec w przedmiocie taryf cenowych za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II SA/Lu 268/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie niewłaściwego prowadzenia gospodarki wodno

II SA/Rz 355/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-08-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Tarnobrzega w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków